Povrchová úprava včetně výroby na klíč...

Zinc in paints:

Značného rozšíření doznaly nátěrové systémy zahrnující základní nátěry s vysokým obsahem zinkového prachu. Díky kombinaci ochranných vlastností (elektrochemická  a bariérová) dosahují mnohem vyšší účinnosti než „klasické“ základní nátěrové hmoty. Využívají se i jako částečná náhrada za kovové povlaky.

Nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinkového prachu se dělí podle použitého pojiva do dvou základních skupin:

  • zinc coatings based on organic binders
  • zinc coatings based on inorganic binders


Organické zinkepoxidy

Účinnost nátěrového systému, jehož základem je tento typ nátěru, je závislá na pojivu použitém v následujících vrstvách, tloušťce suchého filmu, předúpravě ocelového povrchu a provozních podmínkách. Dokonce i v agresivním prostředí byla zaznamenána dlouhotrvající antikorozní ochrana. Bylo rovněž zjištěno, že i po 15 letech bývá zinkepoxidový nátěr při tloušťce 80-90 mikronů stále ve výborném stavu. Tento základní nátěr má dobrou odolnost proti poškození, ale jeho rezistence vůči vysokým teplotám je omezená díky epoxidovému pojivu.


Anorganické zinkové hmoty

Etylsilikátové nátěrové hmoty vykazují řadu předností (ochrannou účinnost, odolnost vyšším teplotám), proto je možnost jejich využití velice široká, vyznačují se však specifickými vlastnostmi při jejich zpracování a to :

  • vyžadují vhodně otryskaný ocelový povrch. Nízká drsnost ocelového povrchu nezaručuje dokonalou adhezi nátěru
  • příliš vysoká tloušťka povlaku se může projevit defekty – bahenní praskání.
  • vytvořený nátěr vyžaduje pro řádné vytvrzení vysokou relativní vlhkost (nad 60%)
  • Nedostatečně vytvrzený nátěr nelze překrývat další vrstvou vrchního nátěru.

Nedodržení této zásady vede často již za krátkou dobu k popraskání a odlupování celého nátěrového systému od chráněného ocelového povrchu.

 Zkoušky provedené v přímořském prostředí v USA ukázaly, že jedna vrstva etylsilikátového nátěru o tloušťce 60 až 80  µm chrání ocelový povrch po dobu 10 roků. Zkoušky provedené NASA v přírodních podmínkách a v laboratořích s ochrannými povlaky pigmentovanými zinkovým prachem v kombinaci s vrchními nátěry prokázaly vysokou ochrannou účinnost anorganických zinkových nátěrů samotných i v kombinaci s nátěry vrchními, zejména epoxidovými a polyuretanovými.

Zinkové etylsilikátové nátěry jsou rovněž vhodné pro ochranu kovových povrchů vystavených tepelnému namáhání až do teploty 400°C.

 


Zpět na stránku: