Povrchová úprava včetně výroby na klíč...

Zemědělské a stavební stroje

 

Zemědělská a stavební technika představuje specifickou oblast v problematice povrchové ochrany materiálů. Pro širokou škálu strojů a vybavení určených pro zemědělské, či stavební účely je velice obtížné přesně vymezit korozní zatížení. Proto Vám nabízíme ochranné agrolakování, které Vám zajistí vyšší odolnost povrchové hmoty a tím nižší korozy a v konečném důsledku delší životnost a menší náklady na opravy.


 

Společnost Colour Group uplatňuje své produkty mimo jiné též v oblasti povrchových úprav zemědělské techniky. Systém povrchové úpravy musí dosahovat vysokých kvalit zejména z pohledu antikorozní ochrany, neboť musí odolávat působení okolního prostředí silnic, prašných cest či polí. Proto je kladen vysoký důraz nejenom na kvalitní a vkusný vzhled, barevnost, barevnou stálost, ale také zejména na abrazivní odolnost vůči létajícím kamínkům, štěrku, …apod.

Povrchová úprava je ve většině případů prováděna přímo v prostředí lakovny, z čehož vyplývají též výhody aplikace a zejména kvalita samotné povrchové úpravy. Z těchto důvodů jsou používány vysoce kvalitní povrvchová úprava, která sice vyžaduje kázeň v podobě dodržování předúpravy povrchu a technologického postupu samotného lakování, ale naproti tomu nabízí vysokou kvalitu v podobě barevné stálosti, vysoké přilnavosti a velice dobré elasticity nátěru.

 

NABÍZÍME:

 • rychlá zpracovatelnost a s tím související úspora nákladů

 • nezávislost na okolním prostředí v době aplikace

 • možnost využití technologických procedur

 • dobrá přístupnost

 • možnost přizpůsobení technologie pracovnímu prostředí

 

 

Naše povrchová úprava zohledňuje:

 • Specifičnost podmínek a požadávků vznikajících jak během výroby, tak za provozu stroje

 • Různé typy prostředí, kde se stroj nachází  (venkovské, městské, pobřežnímístní "mikroklima“)

 • Různorodost vytížení, sezónnost strojů a  jejich způsob skladování. 

 • Chemické zatížení (hnojiva, pesticidy, močůvky, pohonné hmoty, maziva…)

 • Konstrukci zařízení (členitost, těžko přístupná zákoutí…)

 


Dlouhodobě úzce spolupracujeme s předními výrobci zemědělské techniky a snažíme se tak vyrobit „ideální produkt na míru každé specifické činnosti, které se v tomto odvětví průmyslu vyskytují. Touto oboustranně přínosnou spoluprací se snažíme předejít všem možným problémům (aplikačním, ekologickým apod.) a tím tak ušetřit zákazníkovi peníze.

Pro tyto specifické činnosti zemědělské a stavební techniky nabízíme speciálně vyvinuté a v mnoha renomovaných firmách dlouhodobě odzkoušené systémy povrchové ochrany. Ať už se jedná o jednovrstvé lakování, které slouží převážně jako přepravní nátěr, nebo systémy, které splní i ty nejtěžší požadavky na odolnost (korozní zatížení, chemické zatížení, abraze …). 


Lakování zemědělské techniky a strojů – tzv.agrolakování

Jedná se o povrchové úpravy zemědělských strojů a zařízení, u nichž je hlavní prioritou dosažení co nejnižší možné ceny a naopak není zcela prioritní naprosto dokonalá, kvalitní a stabilní povrchová úprava z pohledu vzhledu vůči okolí, v tomto případě je kladen důraz spíše na korozní vlastnosti samotné povrchové úpravy

 

Nejčastěji používané materiály:

 

Základní nátěr: preferujeme epoxidové nátěrové hmoty s vyšším obsahem zinku (více o zinku v nátěrových hmotách)

Mezivrstva: vysokosušinové  epoxidové nátěrové hmoty, které poskytují vysokou odolnost díky schopnosti tvořit dostatečnou barieru. (Více o epoxidových nátěrových hmotách)

Vrchní nátěr: vysoce kvalitní akrylátové nátěrové hmoty, které splňují náročné požadavky na odolnost i vzhled. Lze je tónovat buď podle známých vzorkovnic, případně dle specifických požadavků zákazníka (firemní odstíny) 

 


Výhody a nevýhody zvoleného systému:

 

Výhody:
 • největší předností je velice rychlé schnutí

 • vyplývající okamžitá přelakovatelnost

 • okamžitá tvrdost

 • popřípadě taktéž okamžitá chemická odolnost

Nevýhody:
 • náročnější zpracovatelnost

 • možnost vzniku mikroprasklin a tím vyplývající menší korozní odolnost

 • nižší UV stabilita a s tím související tzv. křídovatění

 

Povrchová úprava použitím tzv. agrolakování může být z důvodu použitých materiálů a rychlého zpracování cca. o třetinu levnější než varianta užitkového autolakování.

 

 


Podívejte se také na:

Zpět na: