Povrchová úprava včetně výroby na klíč...

 

 

Těžký průmysl

 

V oblasti těžkého průmyslu se jedná o poskytování především těžké antikorozní ochrany, kde je důležitá především stálost v čase. Naše antikorozní ochrana Vám dlouhodobě zaručí splnění stanovených a požadovaných norem na kvalitu nosné konstrukce. 


Stavby těžkého průmyslu jsou již ze své podstaty úplně odlišné od ostatních odvětví průmyslu a to z důvodu své velikosti, respektive způsobu vybudování. Stejně tak jsou kladeny odlišné nároky na životnost a vzhled. Z toho musí vycházet rozdílný přistup při volbě technologie.


 

Způsob úpravy v závislosti na místě:

Povrchová úprava může být prováděna  dvěma různými způsoby v závislosti na tom, zda je prováděna již:

  • na postaveném výrobku
  • na jeho jednotlivých nesmotnovaných dílech
 
1. Lakování na již postaveném výrobku

Společnost Colour Group může v rámci out-sourcingu provádět výškové lakování budov a konstrukcí. Důrazně však upozorňuje na nedostatečnou kvalitu tohoto způsobu. Proto raději upřednotňuje druhý způsob.

 
2. Lakování na jednotlivých nesmotnovaných dílech

Toto lakování je kvalitativně lepší, protože se neprovádí v náročných podmínkách. Zároveň je také podstatně levnější, jelikož oprava nátěru, který je poškozen při stavbě, je mnohem snazší a méně náročný způsob než celková povrchová úprava na místě.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!


 

Jsme si totiž vědomi, že převážná většina veškerých chyb vzniká zaviněným lidského faktoru. Z tohoto důvodu klíčové fáze procesu vykonáváme sami, pomocí vlastního týmu odborníků a nepřenecháváme je na jiných dodavatelských firmách.  V případě, že zákazník disponuje vlastními aplikátory, provádíme jejich zaškolení, a provádíme různorodé přeměřování na samotném nátěru.

Díky tomuto preciznímu přístupu přebíráme na sebe veškerou zodpovědnost za celou povrchovou úpravu na finálním produktu. (Více o naší garanci...)

Naše technologické řešení povrchové úpravy pomocí nátěrové hmoty dokážeme propojit a zkombinovat s ostatními způsoby povrchové úpravy jako je například galvanizace, metalizace či zinkování.

 


 

V oblasti těžkého průmyslu zajišťujeme antikorozní ochranu především pro:
  • Ocelárny
  • Hutě
  • Elektrárny
  • Papírny
  • Nosné konstrukce elektrického vedení
  • Vodní přehrady
  • Mosty

 


 

 


Podívejte se také na:

Zpět na: