Povrchová úprava včetně výroby na klíč...

Komplexní servis

 

"...Vše uděláme za Vás!.."

Pomůžeme Vám v každé fázi Vašeho výrobku.

  • S výběrem technologie
  • S výběrem materiálu
  • S předúpravou oceli
  • S aplikací nátěrových hmot
  • Prodejní podpora a poprodejní servis

 

Naše firma Vám přináší komplexní servis. Nejsme jenom dodavatelé nátěrových hmot, ale především Vaši dlouholetí partneři, které se o Vaše nátěrové hmoty starají.

NÁŠ PŘÍSTUP:

Nejprve se seznámíme s v Vaší problematikou podnikání, s Vašimi postupy, které Vám přináší konkurenční výhodu. Zároveň Vám vysvětlíme náš postup, a vybereme to nejlepší z obou. Společně tedy vybereme tu nejlepší technologii povrchové úpravy, nejvhodnější nátěrové hmoty a i způsob, jak předpřipravit jednotlivé materiály, které je třeba ochránit (ocel, aj.). Pomůžeme Vám i s aplikací nátěrové hmoty, nebo ji sami uděláme. Ukážeme a poradíme Vám, jak postupovat, kdy a kde nanášet ochranné hmoty a v jakém taktu. Samozřejmostí je, že to na Vaše přání můžeme celý proces udělat za Vás a vy dostanete již hotový výrobek.

Tímto způsobem Vám zajistíme nejvhodnější a ekonomicky nejlepší řešení. Pokud máte obavy ze zbytečných průtahů při prodeji a reklamací, pomůžeme Vám zformulovat vhodné obchodní a prodejní podmínky a také, když už dojde k reklamaci, tak jakým způsobem na tyto reklamace reagovat.

 

Naše společnost disponuje řadou techniků a výzkumných pracovníků, kteří nejprve analyzují a vyhodnotí aplikační prostředí zákazníka a v závislosti na požadavcích na povrchovou úpravu je přesně na míru navržen nátěrový systém a technologický postup aplikace povrchové úpravy. Teprve v tuto chvíli nastává okamžik samotného obchodu a zákazníkovi jsou dodány vyhovující nátěrové hmoty. Ovšem pro nás tím taková zakázka nekončí, ale naopak začíná. Technici naší společnosti se osobně účastní samotné aplikace u zákazníka, provádí zkušební provoz, vyhodnocují nejenom fyzikální parametry aplikace, ale také efektivitu a pracnost prováděných úkonů za účelem optimalizace navazujících technologických úkonů. Jednoduše řečeno takovýto zákazník již zůstává pod jakýmsi drobnohledem techniků COLOUR GROUP a je tím zajištěna bezproblémová povrchová úprava produktu zákazníka.

 

 

Podívejte se také na:

Zpět na: