Povrchová úprava včetně výroby na klíč...


 

Přečtěte si, co o nás říkají někteří z našich zákazníků:

 


 

 

ZVVZ Enven Engineering, a.s. 

Dodávka nátěrových hmot a aplikace nátěrů a provádění oprav nátěrů konstrukcí v:

 • ArcelorMittal Ostrava
 • Aglomerace Sever
 • ArcelorMittal Eneregy s.r.o,
 • Elektrárna Prunéřov II. 
   

Detailnější popis zakázek a celý dokument

"Ve všech případech byl realizován nátěrový systém do prostředí se stupněm korozní agresivity C3 pro vnitřní a C5-I pro venkovní povrchy dle ČSN EN ISO 12944.

Realizované zakázky byly provedeny v souladu s dokumentací a stanoveným časovým harmonogramem. Po celou dobu realizace byly práce prováděny na velmi dobré kvalitativní úrovni včetně koordinační a organizační činnosti. Dodatečné požadované změny objednatele pracovníci zhotovitele splnili ke spokojenosti objednatele. 

 

Veškerá jednání v průběhu realizace prací probíhala vždy korektně a na odpovídající profesionální úrovni.

 

Na základě jednání těchto dobrých zkušeností bude patřit firma Colour Group s.r.o. do seznamu stálých dodavatelů naší společnosti.

Doporučujeme jí tímto jako spolehlivého dodavatele nátěrových systémů."

Ing. Pavel Hejna
vedoucí realizace zakázek
 

PÖTTINGER

Komplexní povrchová úprava zemědělská techniky, včetně dodávek nátěrových hmot a dozorování aplikace.
 

Celý dokument

"V průběhu roku 2010 jsme začali odebírat nátěrové hmoty včetně pomocných materiálů od firmy Colour Group s.r.o. Firma zároveň převzala plnou zodpovědnost za povrchovou kvalitu našich výrobků a začala dozorovat všechny procesy povrchových úprav.
 

S její působností se zvýšil důraz na povrchovou předúpravu materiálu a na preciznost aplikace nátěrových hmot, což se pozitivně projevilo ve stálosti povrchu našich výrobků.
 

Z faktu, že s touto firmou spolupracujeme již téměř 4 roky, je zřejmá naše dlouhodobá spokojenost. Zároveň se plně na společnost Colour Group s.r.o. spoléháme nejen ohledně samotné povrchové úpravy, ale i ve všech souvisejících záležitostech. To je i důvod proč s ní nadále počítáme jako s naším stálým partnerem přes problematiku povrchových úprav.."

Karl Grubmüller
Tecnický vedoucí
 
FABRYKA WAGÓNOV GNIEWCZYNA

Spolupráce na následujích projektech:

 • Lakování lokomotiv i jejich konstrukcí pro firmu Linsinger

 • Lakování železničních vozů pro firmy: EER, HUPAC, AVT, AXBENET, GATX.

Celý dokument

"Naše společnost spolupracuje s firmou Colour Group v technologii zabezepeční antikorozních nátěrových hmot a zásoby od 2010, mimo jiné, na zmíněných projektech.


U těchto projektů jsme spolupracovali s firmou Colour Group s.r.o. od vývojové fáze projektu a přípravy nabídky na splnění požadavků na antikorozní odolnost a estetický vzhled až po dosažení ekonomické efektivity.
 

Colour Group s.r.o. se aktivně zapojila do všech procesů lakování  ve Fabryce Wagonów Gniewczyna – od optimalizace výpočtu výrobních nákladů a zásobování barvou až po opravy a údržbu starých železničních vozů a jejich komponentů, jakož i dodávky nových speciálních systémů pro tyto vozy a stavby pro nově vyráběné systémy snižují náklady na poskytnutí bezpečnostního prostoru a dává dlouhodobé záruky.

 

S tímto přístupem byla docílena spokojenost nejen naší společnosti, ale hlavně koncového zákazníka. Tato spokojenost se odráží v poklesu počtu stížností a problémů spojených s povrchovovou ochranou našich porduktů.

 

Na základě této pozitivní zkušenosti plně doporučujeme společnost Colour Group  s.r.o. jako spolehlivého partnera v oblasti dodávky nátěrových hmot a povrchových úprav a povrhchové ochrany."

Krystyňa Daszynska
členka představenstva
 

P.P.U.H. WOPROL

 

 • Návrh systému povrchové úpravy.
 • Dodávka nátěrových hmot, aplikace a provádění oprav nátěrů.

Celý dokument

 

Společnost WOPROL  spolupracuje s firmou Colour Group jak  v oblasti dodávek nátěrovcýh hmot, tak v zabezpečení povrchových úprav našich produktů. Tato spolupráce začala v roce 2013 a pokračuje do současnosti.

 

Hlavními oblastmi naší spolupráce je dodávka v oblasti antikorozní ochrany pro námi produkované strojů  a vozidla, kontrola systému zabezpečení porvrchu (kontrola hrubosti, lesku, atd.), a také dodávek nátěrových hmot.

 

Colour Group s.r.o. se účastní všech procesů spojených s povrchovou úpravou, (tryskání, nanášení  základního nátěru, aplikace svrchního nátěru a kontrola po montáži) – Tento přístup nám umožnil jak zlepšit kvalitu a vzhled nátěru, tak i zvýšit antykorozní ochranu. To vše díky vysoce kvalitním materiálům vysoké, a rovněž díky přímým zaangažováním techniků firmy Colour Group s.r.o. w procesu lakování.

 

Na základě této pozitivní zkušenosti, můžeme 100% doporučit společnost 100% jako důvěryhodného partnera v oblasti realizace projektů, opracování a povrchových úprav.

Jerzy Worek​ 
jednatel

 

ZASŁAW Sp. z o.o.
 
 

Dodávka nátěrových hmot, aplikace a provádění oprav nátěrů.

Celý dokument

"Spoluprácujeme  s Colour Group s.r.o. od září roku 2011 až do současnosti. 
Tato spolupráce nám umožnila zlepšit kvalitu nátěrů, a to jak prostřednictvím dobře vybraných technologií, vysoce kvalitními materiály, ale také přímou účastí a dohledu nad činností všech techniků a technologů společnosti Colour Group s.r.o. v procesu lakování .

 

Dodavatel prokázal profesionální přístup k různým projektům, které vyžadovali řešení šitá na míru našim požadavkům a optimalizované dle pracovní, materiálové a energetické náročnosti.
 

 Na základě předchozích zkušeností, můžeme doporučit firmu Colour Group s.r.o. jako spolehlivého partnera v oblasti antikorozní ochrany (i jako dodavatele materiálů a technologií a poskytovatele poradenství).

Pawel Pilch​ 
člen představenstva
 

ZVVZ MACHINERY,a.s.

Dodávka nátěrových hmot, aplikace a provádění oprav nátěrů pro elektrické odlučovače, klimatizace a ventilace. Spolupráce mimo jiných na těchto projektech: 

 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.
 • ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov
 • TŽ Třinec – Odprášení VP4 a VP6
 • Teplárna Trmice
 • ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice

Celý dokument

"Na zmíněných projektech jsme spolupracovali s firmou Colour Group s.r.o již od přípravných fází projektu, s cílem splnit požadavky na korozní odolnost a estetický vzhled a zároveň na ekonomickou efektivitu.

Tím, že firma Colour Group s.r.o. se aktivně účastnila všech procesů – od výroby nátěrových hmot až po zajištění opravných a udržovacích prací, dokázala zefektivnit celý průběh tvorby povrchové úpravy. Toto zefektivnění procesu nám přineslo zlepšení kvality povrchové úpravy při optimalizaci nákladů nejen materiálových, ale i procesních.
 

Díky tomuto komplexnímu přístupu byly veškeré zakázky provedeny k absolutní spokojenosti nejen naší firmy, ale především ke spokojenosti konečného zákazníka. Tato spokojenost se projevila v úbytku počtu reklamací a problémů spojených s povrchovou úpravou našich zařízení.

 

Na základě této dobré zkušenosti můžeme společnost Colour Group s.r.o. doporučit jako spolehlivého partnera v oblasti povrchových úprav."

Miloslav Skalický 
výrobní ředitel, člen představenstva
 

P.P.U.H. AKPIL

 • Návrh systému povrchové úpravy.
 • Dodávka nátěrových hmot, aplikace a provádění oprav nátěrů.

Celý dokument

 

Společnost Akpil spolupracuje s firmou Colour Group jak  v oblasti dodávek nátěrovcýh hmot, tak v zabezpečení povrchových úprav našich produktů. Tato spolupráce začala v roce 2012 a pokračuje do současnosti.

 

Stěžejními body naší spolupráce je dodávka v oblasti antikorozní ochrany pro námi produkované stroje a vozidla, kontrola systému zabezpečování porvrchu (kontrola hrubosti, lesku, atd.), a také dodávky nátěrových hmot.

 

Spolupracujeme také v oblasti kontroly nátěrů během lakovacího procesu ponorným způsobem. Vyskytující se problémy zvláště v případě vodou ředitelných barev nutí techniky k rychlému reagování  a přenastavení tohoto procesu.

 

Colour Group s.r.o. se účastní všech procesů spojených s povrchovou úpravou, (tryskání, nanášení  základního nátěru, aplikace svrchního nátěru a kontrola po montáži) – Tento přístup nám umožnil jak zlepšit kvalitu a vzhled nátěru, tak i zvýšit antykorozní ochranu. To vše díky vysoce kvalitním materiálům vysoké, a rovněž díky přímým zaangažováním techniků firmy Colour Group s.r.o. v procesu lakování. 

 
 

Další významní zákazníci

 • Albatros (výroba ocelových konstrukcí)
 • Arcelor Mittal Ostrava (včetně prací na stavbě)
 • BAEST Machines & Structures a. s.
 • Bosch Termotechnika, a. s.
 • EKOMETAL - E, spol. s. r. o.
 • Engel strojírenská spol. s. r. o.
 • FERRMON, spol. s. r. o.
 • Fehrer (požární a speciální užitková vozidla)
 • Hitzinger (obráběcí stroje)
 • Konstrukcje Stalovve KTR Group Sp. z.o.o.
 • Kotschenreuther Faherzeugbau GmbH & Co. KG
 • LUCCO a. s.
 • Montex, spol. s. r. o
 • Meusburger (výroba návěsů)
 • Scheuch (vzduchotechnika)
 • Schwarzmüller (výrobce návěsů, přívěsů a nástaveb na užitková vozidla)
 • UNIA Spolka. zo.o.
 • Zoeller (vyklápěče)
 • ZTS-ŠPECIÁL a.s.
 • KOV-VELIM s.r.o.
 • a další...