Povrchová úprava včetně výroby na klíč...

Poradenství

 

Pomůžeme Vám s...

 

 • Výběrem nejvhodnějšího nátěrového systému
 • Výběrem toho nejlepšího technologického postupu, včetně vypracování pracovních postupů, provozních řádů a další dokumentace, která je spojená s technologií povrchových úprav
 • S výběrem konkrétních nátěrových hmot
 • S proškolováním Vašich zaměstnanců v oblasti povrchových úprav v různých obhledech (aplikace nátěrových hmot, kontrolní činnost, environmentální politika…)
 • Zajištěním odborného technika

V rámci komplexního servisu poskytujeme bezplatně poradenství ohledně povrchových úprav. Tato technická podpora obnáší návštěvy aplikačních techniků a pracovníku laboratoře na vyžádání, pomoc při zavádění systému do provozu, zaškolování personálu, laboratorní testy, poskytování vzorků, provádění předváděcích akcí atd. K dispozici jsou Vám řada špičkově vybavených laboratoří s odborníky, aplikační technici, kteří Vám poradí nejen v záležitostech týkajících se aplikace našich materiálů. Dále Vám můžeme být nápomocni při komunikaci s orgány státní správy (jako např. česká inspekce životního prostředí), zpracovávání odborných posudků a studií.

 

Technical assistance - technology surface treatment

 

 • operativní výběr nejvhodnějšího nátěrového systému dle zadaných požadavků a v souladu požadavky na co nejmenší zatížení životního prostředí
 • pomoc při volbě toho nejlepšího technologického postupu, včetně vypracování pracovních postupů, provozních řádů a další dokumentace, která je spojená s technologií povrchových úprav
 • v rámci tohoto servisu naše firma zajistí bezplatné pravidelné školení pracovníků střediska povrchových úprav, a to v rámci jejich specializace (aplikace nátěrových hmot, kontrolní činnost, environmentální politika…)

 

Přítomnost technika

Na základě požadavků vaší společnosti a za účelem zajištění konečné kvality povrchové úpravy- a tím samozřejmě kvality vašich výrobků, jsme schopni řešit i přítomnost technika, který je schopen navrhovat optimální postupy, navrhovat řešení v případě výskytu problémů, provádět základní i speciální kontrolu povrchové úpravy a i kontrolu dodržování technologické kázně. Veškeré kontrolní operace pak je schopen zdokumentovat formou protokolů a fotodokumentace.

 
Tuto servisní činnost je možno zajistit dvěma způsoby:
 • činnost bude provádět zaměstnanec naší společnosti, který bude po dohodnutou dobu (především při náběhu nové technologie, nových produktů…) trvale přítomen ve vašem provozu - zpravidla 1/2 roku. Po zavedení systému pak bude tuto činnost provádět v dohodnutých intervalech, případně tehdy, kdy dojde ke změně v procesu povrchových úprav. Dále je možnost v pravidelných intervalech (cca 48 hodin), spolu s dodávkou zboží, provádět kontrolu dodržování technologické kázně a měření všech sledovaných parametrů.
   
 • činnost bude provádět zaměstnanec vaší společnosti, který bude na naše náklady zaškolen v takové míře, aby byl schopen odborně dohlížet na kvalitu nátěru a dodržení technologických postupů.

 

 

 
Podívejte se také na:

Zpět na: