Povrchová úprava včetně výroby na klíč...

Odvětví

Zemědělské a stavební stroje

Specializujeme se na povrchové úpravy užitkových a zemědělských strojů. Tzv. agrolakování: přívěsů, radlic, rypadel, obráběčů, shrnovačů, a jiných zemědělským strojů. Dále pak stavebních stojů, bagrů, aj...

 
Dopravní a užitkové stroje

Zabezpečujeme povrchovou úpravu užitkových a dopravních vozidel, která je  reprezentativní, a zároveň odolává působení okolního prostředí, zejména silnic či nezpevněných komunikací. Proto je kladen vysoký důraz nejenom na kvalitní a vkusný vzhled, barevnost, barevnou stálost, ale také na odolnost vůči solím či abrazivní odolnost vůči létajícím kamínkům, štěrku, …apod.

Takzvané autolakování dopravních vozidel.

 
Těžký průmysl Ochrana konstrukcí a staveb těžkého průmyslu, které jsou vystavovány těžkým povětrnostním podmínkám a musí odolávat velice agresivnímu okolnímu prostředí vyplývající z povahy Využití především v ocelárnách, elektrárnách, vápenkách, cementárnách, papírnách, nosných konstrukcích elektrického vedení, či mostech.  
- Lehký průmysl Povrchové úpravy pro hlučná zařízení. Užití pro kotle, pece, či elektromotory.  

 

 


Podívejte se také na:
 

Zpět na: