Povrchová úprava včetně výroby na klíč...

Lehký průmysl

 

Naše nátěrové hmoty se výborně uplatňují v těch odvětví průmyslu, kde je zavedena sériová výroba a samotné nanášení nátěrů probíhá k tomuto účelu určených lakovnách přímo u zákazníka.

 

Kromě zvláště uvedených segmentů zemědělských a stavebních strojů (tzv. agrolakování) nebo segmentu silničních a užitkových vozů (tzv užitkového autolakování), kde jsou vysoké nároky na reprezentativní vzhled, se věnujeme i specifickým oblastem, kde je vyžadována dlouhodobá stálost při velmi specifických podmínkách. Speciálními podmínkami máme namysli prostředí, kdy jsou konečné produkty, či jejich části, vystavovány nadměrným teplotám, nadměrnému tlaku, abrazi, UV záření, či silnému působení chemikálií.


 

Příkladem můžou být žáru-vzdorné nátěrové hmoty určené na ochranu kotlů a pecí. V tomto případě nátěr musí vydržet nejenom vysoké teploty, ale také rozdíly v tlaku a sezónnost využití kotlů. A to dlouhodobě, jelikož životnost kotlů, či pecí je v řádu let až desítek let. Pro tyto kotle a pece zajišťujeme pravidelnou údržbu a provádíme i jejich renovace.

Naproti tomu na nátěrové hmoty vhodné pro elektromotory je kladen důraz na vysokou odolnost vůči abrazi a různým chemikáliím (olej, apod..) Opět za podmínky dlouhodobé stálosti.

Zajímavým a význámným produktem jsou i nátěrové hmoty pro svislé dopravní značení (značky), které jsou vystaveny neustálým intenzivním povětrnostním podmínkám a také zvýšené hustoty smogu.

 


Většina nátěrových hmot pro tyto specifické účely jsou začleněny v naší produktové řadě Dutyp. (Více o této produktové řadě...)

 

 
Podívejte se také na:

Zpět na: